Tập đoàn xây dựng Miền trung

Tập đoàn xây dựng miền Trung

TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số: 2800177761 với vốn điều lệ: 2.089.000.000.000 đồng (Hai nghìn không trăm tám chín tỷ đồng). Với phương châm: Chuyên nghiệp – Uy tín – Chất lượng tạo nên thành công Tập đoàn XD […]