Giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương tháng 10/2019

giá vật liệu xây dựng

Giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương tháng 10/2019 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa công bố. Theo đó, giá VLXD trong công bố được xác định trên cơ sở giá bán của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn và giá bán lẻ phổ biến trên […]

Giá vật liệu xây dựng tại Hưng Yên qúy 3/ 2019

giá vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong qúy 3/ 2019. Bảng giá VLXD trong công bố là giá bán, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Công bố giá VLXD là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây […]

Giá vật liệu xây dựng tại Hà Giang quý 2/ 2019

giá vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý 2/2018. Bảng giá VLXD trong công bố là giá bán, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Công bố giá VLXD là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng […]

Giá vật liệu xây dựng tại Kon Tum tháng 9/2019

giá vật liệu xây dựng

Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Kon Tum vừa công bố giá một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số thị trường khác thời điểm tháng 9/2019. Theo đó, giá VLXD trong công bố là giá bán trên phương tiện bên mua, chưa bao gồm thuế giá […]

Giá vật liệu xây dựng tại Phú Thọ quý IV năm 2019

giá vật liệu xây dựng

Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Phú Thọ vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý 4 năm 2019. Công bố giá VLXD là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo hoặc sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí […]

Giá vật liệu xây dựng tại Bình Định tháng 10/2019

giá vật liệu xây dựng

Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bình Định vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 10/2019. Theo đó, giá VLXD trong công bố là giá để các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham khảo áp dụng. Danh sách các quận/ huyện áp dụng: An Lão, Hoài […]

Giá vật liệu xây dựng tại Lai Châu tháng 10/2019

giá vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh trong tháng 10/2019. Theo đó, mức giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung tâm thị trấn các huyện, thành phố là mức tối đa đến công trình (khu vực trung tâm thị trấn các huyện, […]

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai tháng 6/2019

giá vật liệu xây dựng

Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Đồng Nai vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình. Theo đó, giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được xác định và […]

Giá vật liệu xây dựng tại Lai Châu tháng 10/2019

giá vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh trong tháng 10/2019. Theo đó, mức giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung tâm thị trấn các huyện, thành phố là mức tối đa đến công trình (khu vực trung tâm thị trấn các huyện, […]

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai tháng 6/2019

giá vật liệu xây dựng

Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Đồng Nai vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình. Theo đó,giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được xác định và công […]